Merivalkama 2, Kivenlahti, Espoo

myydään VUOKRATTUna

PINTA-ALA: 110 m2

RAKENNUSLUPA MUUTTAA RAVINTOLAKSI

NETTOTUOTTO 12 400 EUR/V

IRTISANOMISAIKA 6 KK

HINTAPYYNTÖ 200 000 EUROA (1800 EUR/M2)

Myytävä kokonaisuus: 110 m2 Liiketila, johon on saatu rakennuslupa Espoon kaupungilta ja lupa kiinteistöyhtiöltä muuttaa kohteen käyttötarkoitus ravintolakäyttöön. Liiketila myydään ostajalle voimassa olevan vuokrasopimuksen kanssa (R-kioski). Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolin 6 kk. Rakennuslupa on myönnetty 5.10.2018.

Object of sale: 110 m2 retail premise, with a construction permit from the city of Espoo and permission from the building company to change the purpose of use from retail to a restaurant. Retail premise will be sold to purchaser with current lease agreement (R-Kioski). The notice time is 6 months for both sides. Building permit was granted 5.10.2018.

 
 

TULEVAISUUS

  • Kivenlahden metroasema (100m) ja liityntäpysäköintikeskus avataan vuonna ~ 2021.

  • Naapurikortteleihin asuin-kerrostaloja yhteensä yli 50 000 m2 vuonna 2020-2023.  

FUTURE

  • Kivenlahti metro station (100m) and car parking center will be open ~2021.

  • More than 50 000 m2 new residential is going to be constructed to neighbouring blocks 2020-2023. 

VELATON KAUPPAHINTA 200 000 EUR DEBT FREE SALES PRICE 200 000 EUR

NETTOTUOTTO 12 400 EUR / V NET INCOME 12 400 EUR / YR

Vuokratuotto 1733 eur/kk, alv 0 Gross income 1733 eur/mo, vat 0

Hoitovastike 702 eur/kk, alv 0 Maintenance charge 702 eur/mo, vat 0


Rakennuslupa saatu 5.10.2018